Externa innesäljare

Tillgången till rätt kompetens uppges vara det största hindret till tillväxt hos svenska företag just nu.

Varje dag får vi höra från ett stort antal kunder att den befintliga säljkåren inte hinner med att ta emot alla förfrågningar som kommer in.

Om ni vill sälja mer men saknar egna resurser är det en god ide att integrera externa innesäljare som komplement till er befintliga säljkår. Våra konsulter har flera års erfarenhet av att arbeta som säljare med spetskompetens inom prospektering och mötesbokning. Med vår tjänst kan du snabbt öka volymen och närvaron på er marknad genom att låta oss sköta den initiala kontakten med era kunder. Via vårt webbaserade verktyg har vi en gemensam plattform med transparens så ni kan följa våra innesäljares arbete i realtid och få full kontroll över er investering.


Bokade möten

Allt handlar om möten. Möten som kan vara svåra att få till, men det är där affärerna sker!

Det är väldigt få företag som lyckas sälja någonting utan ett personligt möte. Därför är det viktigt att du träffar så många potentiella kunder som möjligt, och då är det väldigt bra att veta vilka företag du skall lägga din tid och kraft på.

Vi hjälper dig att styra säljkåren till den marknad du vet att ni behöver träffa om ni ska öka er försäljning och säkra upp marknaden inför framtiden.

Med en stark konjunktur har många säljare idag förmånen att vara ordermottagare och faktum är att de flesta säljare genomför 90% av sina kontakter på befintliga kunder. Trots detta blir de flesta säljare överlyckliga när de får hjälp att komma ut och träffa nya potentiella kunder.

Utifrån kunskap om marknaden formulerar vi rätt målgrupp vilket är helt avgörande för kostnadsbilden när ni anlitar en extern samarbetspartner för mötesbokning.


Webbmöten

Fler och fler företag satsar på alternativa mötesmetoder. En webbdemo eller webbinarium är en både tids och kostnadseffektiv mötesform som blir allt vanligare. Låt oss bjuda in företag som intresserade av att veta mer om ert företag och ert erbjudande till ett utmanande och roligt seminarium.

Fördelar med webbmöten:

  • Flera deltagare samtidigt
  • Mötesdeltagarna kan interagera och ställa frågor Sparar tid
  • Kostnadseffektivt
  • Visar att ni ligger i framkant inom presentationsteknik
  • Miljövänligt

Marknadskarta

Beroende på vilken produkt eller tjänst du säljer kan det vara ett tufft jobb att hålla koll på ett stort antal företag inom ditt segment.

Via Publikator Solutions får du tillgång till en uppdaterad databas med samtliga aktiva bolag inom ditt marknadssegment. Med en enkel knapptryckning kan du sedan skapa filter och få exakt information om hur stor andel av den totala marknaden som är relevant för din produkt eller tjänst.

Genom att kombinera olika frågor och svar från hundratusentals intervjuer som genererats över tid kan du skapa en marknadskarta som visar var det är störst potential att ta marknadsandelar just nu och den närmaste framtiden.

Om dina säljare jobbar i verktyget kan du mäta hur stor andel av aktiviteten som sker på de marknadssegment som du vill nå.


Bevakningar

Utmaningen idag är inte att hitta företag att bearbeta, utan att veta just vilka företag man ska bevaka och när de är redo att gå från diskussionsstadiet till att slutföra en affär.

Genom att kombinera kartläggande frågor får vi ett prospektpoäng baserat på fakta om företagens nuläge och framtida behov. Oavsett vilken information som är värdefull för er så kan ni få daglig rapportering av affärsinformation direkt i mailboxen.

Du får även bevakning över tid där du tar del av information om vilka företag som fick lämna offert vid senaste investeringstillfället samt vilken leverantör som slutligen fick ordern.


Leads

I en stark konjunktur råder det inte brist på leads men vi upplever att inköpsbeteendena har ändrats drastiskt under senare tid. Diskussionsfasen är ofta långdragen men när man väl fattat beslut sker investeringen snabbt.

Detta beteende kräver en kontinuerlig och uthållig bevakning av företag som befinner sig i diskussions- och behovsfas. Genom kommunikation med våra kunders säljorganisationer får kan vi löpande informera om vilka företag som bör prioriteras just nu.


Analys

För att lyckas ännu bättre med försäljningen är det värdefullt att veta mer om vad som påverkar beslut avseende investeringar i er produkt eller tjänst. Genom fördjupade intervjuer kan vi ge er svaren på varför ni förlorade en viktig affär till en konkurrent så ni kan bli ännu bättre på att möta upp kundernas krav och förväntningar i framtiden.

Digital Marknadsföring

De flesta företags marknadskommunikation sker genom en mix av olika aktiviteter. Det blir allt svårare att komma i kontakt med beslutsfattare och få tillfälle att presentera sina affärsupplägg. Det är därför viktigt att er kommunikation sker via flera kanaler. Om de sker i rätt ordning och tid så förstärker de varandra.

Via Solutions har du tillgång till den perfekta lösningen för dig som inte vill investera tid och pengar i ett avancerat marketingsystem. Här kan du skapa kampanjer mot valda segment och mottagare baserat på dagsfärsk data.

Vi vet var dina potentiella kunder finns och eftersom det ofta är flera beslutsfattare inblandade i varje investering behöver du kontaktuppgifter till flera personer för att öka kontaktytorna.


CRM

Oavsett hur bra funktioner du har i ett CRM så blir det inte vassare än informationen ni har inhämtat och lagrat där. Via Publikator Solutions fyller vi på affärsdata från hundratusentals kontakter och ni kan öppna och stänga kranen efter behov. Detta ger er möjlighet att alltid ha behovsanpassad tillgång till den datamängd du behöver.

När dina säljare jobbar i verktyget kan du mäta hur stor andel av säljarnas aktivitet som sker på de marknadssegment som du vill nå.

Med kunskap om er marknad blir det enklare, ni blir snabbare och får betydligt högre träffsäkerhet